KONTAKTI-IMPROVISAATIO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kontakti-improvisaatio on USA:sta lähtöisin oleva tanssi-improvisaation muoto. Perinteisesti kontakti-improvisaatiossa kaksi tanssijaa tanssii ja improvisoi yhdessä kuunnellen toistensa kehoja ja antaen ja vastaanottaen painoa. Tanssissa voidaan näin olleen leikkiä mm. painonsiirroilla, nostoilla, rullauksilla, kehojen vastapainoilla sekä työnnöillä ja vedoilla.

Kontakti-improvisaatioon kuuluu sekä soolo-, pari- että ryhmätyöskentelyä. Kontakti-improvisaatio perustuu kahden kehon välisen kontaktipisteen seuraamiseen ja painon jakamiselle. Tanssia voi tietenkin myös yksin tai ilman fyysistä kosketusta. Tällöin kontakti voi muodostua esimerkiksi katsekontaktista tai muiden aistien kautta muodostuvasta kontaktista.

Kontakti-improvisaatiossa keskeistä on kehotietoisuuden vahvistaminen ja aistien herättely sekä omasta ja toisen kehosta lähtevien impulssien kuunteleminen ja niiden seuraaminen. Kontakti-improvisaatio on improvisaatiota, jossa heittäydytään liikkeellisesti kohti tuntematonta yhdessä toisen / toisten liikkujien kanssa.

Kontakti-improvisaatiota voidaan tanssia monella tapaa ja sitä voidaan harjoitella keskittyen somaattiseen, kehoa kuuntelevaan lähestymistapaan tai teknillisempään lähestymistapaan. Nämä kummatkin lähestymistavat tukevat toisiaan ja usein yhdistyvät saman työpajan aikana.

Työpaja voidaan ohjata 2 tai useamman tunnin kokonaisuutena ja se voidaan yhdistää muihin työpajakokonaisuuksiin.