TANSSI-IMPROVISAATIO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tanssi-improvisaatiossa heittäydytään liikeimprovisaation maailmaan ja herätellään oma sisäinen tanssija. Tunneilla keskitytään erilaisiin tekniikoihin ja harjoituksiin, jotka rohkaisevat tanssijoita omaan luovaan liikkeeseen sekä tulemaan tietoisiksi mm. toisista tanssijoista ja tilasta.

Työpajassa harjoitellaan kuuntelemaan ja seuraamaan omasta ja toisten kehoista lähteviä impulsseja sekä vahvistamaan kehotietoisuutta. Tanssi luodaan heittäytyen liikkeellä, keholla ja avoimella mielellä kohti tuntematonta. Jokainen tanssin hetki vie uuteen hetkeen.

Sisältöjä:
Rytmi, ajoitus ja nopeus
Tasot (ylä-, ala- ja keskitaso)
Liikelaadut
Mielikuvat tanssin tukena
Liikkeen kopiointi ja kontakti
Instant Composition

Työpaja voi olla oma kokonaisuutensa tai se voidaan yhdistää osaksi toista työpajaa